صفحه اصلی » فروشگاه » برد هارد دیسک

نمایش 1–12 از 30 نتیجه

Maxtor 301599100

دلار
301533100 برد هارد دیسک Maxtor 301599100 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Maxtor 302006101

دلار
302006101 برد هارد دیسک Maxtor 302006101 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100406533

دلار
100406533 برد هارد دیسک Seagate 100406533 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100406937 rev b

دلار
100406937 برد هارد دیسک Seagate 100406937 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100466725

دلار
100466725 برد هارد دیسک Seagate 100466725 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100512588 rev a

دلار
100512588 برد هارد دیسک Seagate 100512588 rev a موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند.

Seagate 100530756

دلار
100530756 برد هارد دیسک Seagate 100530756 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100532367 rev a

دلار
100532367 برد هارد دیسک Seagate 100532367 rev a موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند.

Seagate 100535537

دلار
100535537 برد هارد دیسک Seagate 100535537 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100535704

دلار
100535704 برد هارد دیسک Seagate 100535704 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

Seagate 100535704 rev c

دلار
100535704 برد هارد دیسک Seagate 100535704 rev c موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند.

Seagate 100536501

دلار
100536501 برد هارد دیسک Seagate 100536501 موجود است. تمام مدل های برد قابلیت تعویض و تعمیر را ندارند. اما متخصصین

یکی از قطعات مهم و اصلی تشکیل دهنده هارد،برد الکترونیکی یا همان pcb است.