نوع نمایش:

مشاهده: 12 24 همه

 • 78L05N

  تومان
 • 88E8001-LKJ

  تومان
 • 88E8057

  تومان
 • IC 4459A

  5,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC 4B=1C

  12,000 تومان
 • IC 9LPRS482AGLF

  12,000 تومان
 • مكان گيرنده

  IC Bios A124C128

  3,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC Bios EN29LU320

  تومان
 • IC Bios MX25L1005

  3,500 تومان
 • IC Bios MX25L2005

  3,500 تومان
 • IC Bios MX25L4005

  3,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC Bios W25Q64BUS

  4,000 تومان
 • IC Bios W25X16

  3,500 تومان
 • IC Bios W25X20

  3,500 تومان
 • IC Bios W25X40

  3,500 تومان
 • IC BQ735

  13,500 تومان
 • IC BQ736

  13,500 تومان
 • IC BQ737

  13,500 تومان
 • IC BQ738

  13,500 تومان
 • IC Charge AXP202

  8,000 تومان
 • IC Charge AXP209

  8,000 تومان
 • IC Charge BQ24721

  تومان
 • IC Charge BQ24725

  تومان
 • IC Charge BQ24726

  تومان
 • IC Charge BQ24740

  تومان
 • IC Charge BQ24745A

  تومان
 • IC Charge BQ24751A

  تومان
 • IC Charge BQ24752

  تومان
 • IC Charge BQ24753A

  تومان
 • IC Charge MB39A132

  10,500 تومان
 • IC COM GD75232

  5,500 تومان
 • IC IDT92HD202

  13,500 تومان
 • IC IDT92HD89

  8,500 تومان
 • IC IT8718F-S GXC-L

  تومان
 • IC IT8892E CXS

  15,000 تومان
 • IC IT8987E

  30,000 تومان
 • مكان گيرنده

  IC J7=FL

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC JC=EE

  13,500 تومان

  از ای.سی هایی با شماره های زیر می توانید به عنوان جایگزین استفاده نمایید: RT8239B RT8939C

 • IC LAN AR8131AL

  5,000 تومان
 • IC LAN AR8132

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC LAN BCM57780A1KLMG

  5,000 تومان
 • مكان گيرنده

  IC M3SU

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC M3TA 

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC MS3S8

  13,500 تومان

  از ای.سی به شماره MS3SR می توانید به عنوان جایگزین استفاده نمایید.

 • مكان گيرنده

  IC MT3SA

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC MT3XE

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC ND4MF

  12,500 تومان
 • IC Power 5032 SMD

  3,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM 3311TT33K

  3,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM 7913SAD

  3,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM 86350D

  3,500 تومان
 • IC PWM ADP3180

  تومان
 • IC PWM ADP3198

  تومان
 • IC PWM ADP3209

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM AN12984

  3,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM AP-8F 10H

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM AP-9G DOU

  5,500 تومان
 • IC PWM APM4500A

  تومان
 • IC PWM APM7313

  تومان
 • IC PWM APW7067

  تومان
 • IC PWM APW7120

  تومان
 • IC PWM APW7138

  تومان
 • IC PWM AZ393

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM BD-8F POG

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM BD-9F DOZ

  5,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM CK=CC

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM CK=CE

  10,000 تومان
 • IC PWM F2117LP

  تومان
 • IC PWM FW643E-2

  تومان
 • IC PWM INIC-1607E

  8,000 تومان
 • IC PWM NT68167HFG

  8,000 تومان
 • IC PWM RT8105

  4,500 تومان
 • IC PWM RT8206A

  13,500 تومان
 • IC PWM RT8206B

  13,500 تومان
 • IC PWM RT8856

  8,000 تومان
 • IC PWM RT8870

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM RT9109

  4,500 تومان
 • IC PWM RT9199

  4,500 تومان
 • IC PWM RT9202

  3,500 تومان
 • IC PWM RT9203

  4,500 تومان
 • IC PWM RT9214

  4,500 تومان
 • IC PWM RT9602

  4,500 تومان
 • rtd2136r 2

  IC PWM RTD2136R

  تومان
 • IC PWM RTD2280LW

  4,000 تومان
 • IC PWM RTS5159

  8,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM TPA2017

  9,000 تومان
 • IC PWM TPA6011

  9,000 تومان
 • IC PWM TPA6017

  10,000 تومان
 • IC PWM TPA6040A

  9,000 تومان
 • مكان گيرنده

  IC PWM UP62171K

  6,000 تومان
 • IC PWM UP6217AK

  12,000 تومان
 • IC PWM UP6282AD

  12,000 تومان
 • IC PWM UP7706U8

  5,000 تومان
 • IC Regulator APL1084

  تومان
 • IC Regulator GS1085LX

  2,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC RF4AF

  14,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC RT8223

  13,500 تومان
 • IC RT8885A

  13,500 تومان
 • IC SBG1040CT

  2,500 تومان
 • IC Sound IDT92HD80B1X5

  10,000 تومان
 • IC Sound IDT92HD81B1B5

  10,000 تومان
 • IC Sound IDT92HD87

  10,000 تومان
 • IC Sound IDT92HD88B

  9,000 تومان
 • مكان گيرنده

  IC TPS51367

  19,000 تومان
 • On sale!isl95835hrz 2

  ISL95835HRTZ

  8,500 تومان 6,800 تومان
 • ISL95837 HRZ

  تومان
 • PM6652TR

  تومان
 • ps8622 2

  PS8622

  تومان
 • RT8207 – CP=DD

  تومان
 • rt8209a 2

  RT8209A

  تومان
 • rt8223b 3

  RT8223B

  تومان
 • rt8223m 2

  RT8223M

  تومان
 • RT9297GQW

  تومان
 • SD4841

  تومان
 • tps51216 2

  TPS51216

  تومان
 • TPS51218

  تومان
 • tps51219 2

  TPS51219

  تومان
 • TPS51221

  تومان
 • IC_TPS_51511tps51511 2

  TPS51511

  تومان
 • On sale!tps51621 2

  TPS51621

  7,500 تومان 6,500 تومان
 • TUSB7320

  تومان
 • UP1509P

  تومان
 • up1589q 2

  UP1589Q

  تومان
 • UP6182AG

  تومان
 • vt357f (2)-chipiran

  VT357F

  تومان