نوع نمایش:

مشاهده: 12 24 همه

 • مكان گيرنده

  IC J7=FL

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC JC=EE

  13,500 تومان

  از ای.سی هایی با شماره های زیر می توانید به عنوان جایگزین استفاده نمایید: RT8239B RT8939C

 • IC LAN AR8131AL

  5,000 تومان
 • IC LAN AR8132

  تومان
 • مكان گيرنده

  IC LAN BCM57780A1KLMG

  5,000 تومان
 • مكان گيرنده

  IC M3SU

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC M3TA 

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC MS3S8

  13,500 تومان

  از ای.سی به شماره MS3SR می توانید به عنوان جایگزین استفاده نمایید.

 • مكان گيرنده

  IC MT3SA

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC MT3XE

  13,500 تومان
 • مكان گيرنده

  IC ND4MF

  12,500 تومان
 • IC Power 5032 SMD

  3,500 تومان