فروش چیپ گرافیک خرید آی سی

نوع نمایش:

مشاهده: 12 24 همه

 • IC PWM RTD2136R

  9,000 تومان 7,000 تومان
 • intel Chipset – DH82h81 SR177

  125,000 تومان 110,000 تومان
 • intel Chipset – DH82Z87 SR176

  175,000 تومان 159,000 تومان
 • Intel Chipset- BD82HM70-SJTNV

  135,000 تومان 120,000 تومان
 • Intel Chipset-GL82HM170-SR2C4

  165,000 تومان 145,000 تومان
 • ISL95520HRTZ

  8,500 تومان 7,500 تومان
 • ISL95835HRTZ

  8,500 تومان 6,800 تومان
 • ISL95836HRTZ

  8,500 تومان 6,500 تومان
 • ISL95837 HRZ

  8,500 تومان 6,500 تومان
 • IT8528VG

  17,500 تومان 15,500 تومان
 • IT8580E AXS

  17,500 تومان 15,500 تومان