Chip

نوع نمایش:

مشاهده: 12 24 همه

 • ixp450

  (ATI IXP450 (SB450

  15,000 تومان
 • AMD 215-0674032

  85,000 تومان
 • AMD 215 0674034

  AMD 215-0674034

  110,000 تومان
 • AMD 216-0810005b

  AMD 216-0810005

  165,000 تومان
 • AMD 216-0810028

  140,000 تومان
 • AMD 216-0841009

  85,000 تومان
 • AMD 216-0841027

  100,000 تومان
 • AMD 216-0842000

  120,000 تومان
 • AMD 216-0842009

  130,000 تومان
 • AMD 216-0855000

  135,000 تومان
 • AMD 216-0856040

  110,000 تومان
 • 216TQA6AVA12FG

  AMD 216TQA6AVA12FG

  45,000 تومان
 • AMD 218-0660017

  85,000 تومان
 • AMD 218-0697020a

  AMD 218-0697020

  42,000 تومان
 • AMD 218-0844012

  90,000 تومان
 • AMD 218S7EBLA12FG

  30,000 تومان
 • AMD 215-0752007b

  ATI 215-0752007

  100,000 تومان
 • ATI 215-NDA7AKA21FG

  32,000 تومان
 • 216-0674022

  ATI 216-0674022

  120,000 تومان
 • 216-0674024

  ATI 216-0674024

  120,000 تومان
 • ATI 216-0674026

  125,000 تومان
 • ATI 216-0674028

  80,000 تومان
 • ATI 216-0683010

  90,000 تومان
 • ATI 216-0683013

  90,000 تومان