Chipset

نوع نمایش:

مشاهده: 12 24 همه

 • ixp450

  (ATI IXP450 (SB450

  15,000 تومان
 • AMD 215-0674032

  85,000 تومان
 • AMD 216-0810005b

  AMD 216-0810005

  165,000 تومان
 • AMD 216-0810028

  140,000 تومان
 • AMD 216-0841009

  85,000 تومان
 • AMD 216-0841027

  100,000 تومان
 • AMD 216-0842000

  120,000 تومان
 • AMD 216-0842009

  130,000 تومان
 • AMD 216-0855000

  135,000 تومان
 • AMD 216-0856040

  110,000 تومان
 • 216TQA6AVA12FG

  AMD 216TQA6AVA12FG

  45,000 تومان
 • AMD 218-0660017

  85,000 تومان