صفحه اصلی » فروشگاه » Reballing Tools

در حال نمایش 9 نتیجه

توپ قلع 0.2 – Solder Ball 0.2mm

دلار
توپ قلع 0.2 250,000 عددی Solder Ball 0.2mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.25 – Solder Ball 0.25mm

دلار
توپ قلع 0.25 250,000 عددی Solder Ball 0.25mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.3 – Solder Ball 0.3mm

دلار
توپ قلع 0.3 250,000 عددی Solder Ball 0.3mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.35 – Solder Ball 0.35mm

دلار
توپ قلع 0.35 250,000 عددی Solder Ball 0.35mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.4 – Solder Ball 0.4mm

دلار
توپ قلع 0.4 250,000 عددی Solder Ball 0.4mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.45 – Solder Ball 0.45mm

دلار
توپ قلع 0.45 250,000 عددی Solder Ball 0.45mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.5 – Solder Ball 0.5mm

دلار
توپ قلع 0.5 250,000 عددی Solder Ball 0.5mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.6 – Solder Ball 0.6mm

دلار
توپ قلع 0.6 250,000 عددی Solder Ball 0.6mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun

توپ قلع 0.76 – Solder Ball 0.76mm

دلار
توپ قلع 0.76 250,000 عددی Solder Ball 0.76mm 250,000pcs موجود است. برای اطلاع از قیمت با ما در تماس باشید. Qun