میخواهیم به معرفی نوعی  هارد توشیبا  با قابلیت رمز گذاری و پاک شدن خودکار اطلاعات ذخیره شده، بپردازیم. زمانی که این هارد از کامپیوتر جدا شود و به کامپیوتر ناشناس دیگری متصل گردد، اطلاعات ذخیره شده در آن بصورت خودکار حذف خواهند شد.

مطالعه بیشتر