سر هیتر Hot air و سر بلندکننده چیپ به صورت 2در 1 طراحی شده که با یک step motor الکتریکی کار می کنند و می تواند به طور خودکار هر دو عملیات لحیم کاری و بلند کردن چیپ را انجام دهد. سه هیتر ( بالایی ، نقطه ای و IR) به صورت مستقل از هم

ادامه مطلب