صفحه آبی مرگ (Blue Screen of Death)

Blue Screen of Death صفحه آبی مرگ در ویندوز یک ارور صفحه نمایشی هست که به دلایل اختلال نرم افزاری یا سخت افزاری در ویندوز ظاهر شود. این...

ادامه خواندن